Forandring starter indefra

Et liv levet fuldt ud kræver hverken særlige talenter eller store bedrifter. Det kræver mod. Ikke heltemod eller overmod, men mod til at være sig selv og bringe egne styrker og evner fuldt ud i spil – også når det betyder, at man står alene for en stund eller der er risiko for at fejle.

Som mennesker er vi tilbøjelige til at vende os væk fra følelser, der opleves ubehagelige. Konsekvensen er, at vi ikke tør stå ved os selv, fordi vi tror, at der er noget galt med os.

Det er der ikke!

Alle følelser – behagelige som ubehagelige – er en ressource. Når vi tør mærke dem fuldt ud, finder vi ro, hvor der før var uro, klarhed, hvor der før var forvirring, og styrke, hvor der før var usikkerhed.

Ved at lære at rumme det, vi synes er ubehageligt, bliver vi i stand til at forholde os til de egentlige årsager til vores problemer, så vi undgå at de dukker op igen og igen.

En-til-en samtaler via Skype

En samtale tager udgangspunkt i de konkrete situationer, hvor du oplever at sidde fast eller har svært ved at rumme de følelser, der opstår. Jeg hjælper dig med at identificere og give plads til de underliggende følelser og tanker, der er årsag til dine frustrationer og problemer. Det gør, at du ikke længere er styret af dem, og sætter dig fri til at handle på nye måder, som ikke var mulige før.

Og dét skaber reel forandring!

En samtale varer typisk 1 time. Hvis du vil booke en samtale eller have en uforpligtende snak om, hvordan vi kan gribe din problemstilling an (og få en fornemmelse af hvem jeg er), så kontakt mig endelig.

Referencer

I løbet af fire sessioner med Annette blev jeg i stand til at prissætte mit arbejde i forhold til den værdi, det skaber. Desuden fik jeg tilgang til en skærpet tilstedeværelse i mit arbejde og i livet iøvrigt, ved at komme fra mit hoved ned i kroppen.

Berte Fischer Hansen
Filminstruktør

Annettes erfaringer giver hende en unik evne til at hjælpe en styre gennem livets personlige udfordringer. Jeg har haft stor gavn af vores samtaler og kan utvivlsomt sige, at Annette ”walks the talk”. Jeg kan uforbeholdent anbefale Annette.

Steve Butt
Deputy Manager
Annette bad mig gøre det allerværste: at gå ind i de mest smertefulde følelser og blive i dem... det var forfærdeligt og skræmmende. Men på en mærkelig måde blev jeg gladere og stærkere af at se mine fejl og sårbarhed i øjnene – samtalerne med Annette gav mig styrken til at springe ud i det liv, jeg havde gået og drømt om alt for længe.
Catrine Werchmeister
Forfatter, sproglærer, kommende ingeniør

Annette er rigtig god til at lytte og få en til at opdage og erkende sine blinde pletter og blokeringer.

Bjarne Nielsen
Strategi- og ledelsesrådgiver

Annette har et nærvær som gør det let at åbne op om svære ting. Hendes spørgsmål gør dig i stand til at finde nye måder at håndterer de udfordringer, du står overfor. Jeg vil helt klart anbefale Annette til andre.

Loïc Vecchio
Kropsterapeut

Annette er en særdeles kompetent sparringspartner. Jeg kan kun varmt anbefale at benytte Annette som jobvejleder.

Michael Bjerring
Senior management executive

It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult.
– Seneca