Slide background

COACHING & RÅDGIVNING

Robusthed er ikke evnen til at kontrollere ydre omstændigheder,
men evnen til bevidst at vælge hvordan man forholder sig til dem.

Vil du gerne være mere robust i hverdagen? 

Space

Oplever du jævnligt, at du havner i den samme type problemer?

Space 

Har du lyst til at arbejde med de mønstre, som forhindrer dig i at skabe forandring i dit liv?

Space

Så kan jeg hjælpe dig til at:

  • bevare roen i situationer, som normalt er kritiske for dig
  • se nye muligheder og få modet til at handle på dem
  • sætte grænser som et ja til dig selv og ikke et nej til andre
  • kommunikere bedre
  • skabe bedre relationer.
Space

Nye muligheder, bedre beslutninger og reel forandring

Målet med vores samtaler er, at du lærer at handle – og ikke reagere – på de udfordringer du møder. Det gør dig nemlig robust, god til at lede dig selv (og andre) og i stand til at se nye muligheder. I vores samtaler tager vi fat om roden på de problemstillinger, der udfordrer dig, og du lærer at forholde dig til det, der sker, på en ny og konstruktiv måde, i stedet for at handle via automatpilot. Det genopretter kontakten til den ro og styrke, som allerede er i dig, og du bliver i stand til at træffe bedre beslutninger, handle med integritet og skabe reel forandring.

Robusthed

Det vi frygter mest er aldrig andre mennesker eller udfordrende situationer. Det vi er bange for, er at mærke ubehaget og smerten i os selv. 

Når du bliver bevidst om og giver plads til de tanker og følelser, som opstår i dig, lærer du deres flygtige og ufarlige natur at kende. De kommer og går, hvis du altså giver dem plads. Men du lærer også at afkode deres vigtige beskeder til dig – og ved at blive bevidst om dem, bliver du bevidst om din styrke og indre ro – som altid er tilstede, uanset hvad der sker.

Jo mere bevidst du er om denne styrke og indre ro, jo mindre overvældet bliver du af dine flygtige tanker og følelser. Når du ikke længere overvældes af det, der sker i dig, overvældes du heller ikke af det, der sker omkring dig. Derimod bliver du i stand til at acceptere de udfordringer du møder og se nye muligheder i dem.

Hvordan foregår en samtale?

En samtale starter med at du fortæller om de konkrete tilfælde, hvor du oplever at “miste roen” eller at mangle styrken til at handle autentisk. Med udgangspunkt i disse situationer, afdækker vi de følelser, tanker og handlemåder, der er årsag til dine frustrationer og problemer. Du lærer at bruge en række konkrete og simple værktøjer, der gør dig i stand til at rumme de følelser og tanker, der opstår i dig, så du ikke længere er styret af dem.

Følelser er guld værd, når du lærer at bruge dem uden autopilot. Så får du adgang til den ro og indsigt, du allerede har i dig, og som guider dig til at træffe gode og sunde beslutninger, der medfører autentisk og vedvarende forandring.

Det er afgørende, at du undervejs selv oplever værdien af værktøjerne. Det betyder nemlig, at du får lettere ved at anvende dem bagefter, fordi du ved, at de virker.

Gratis indledende samtale

Hvis du har lyst til at have en gratis indledende snak om lige netop din problemstilling, så kontakt mig endelig.

Du kan vælge mellem coachingsessioner ved personligt møde eller via Skype.

Space

Coaching ved personligt møde finder sted på Nørre Voldgade 21, 5. sal, 1358 Kbh K (over for Nørreport Station).

There are two core fears: losing what you have, and not getting what you want. The solution? Falling in love with where you are…
— Jeff Foster