Slide background

Er du villig til at undersøge dine indre barrierer for forandring?

Et arbejdsliv med passion og formål kræver hverken særlige talenter eller store bedrifter. Det kræver mod. Ikke heltemod eller overmod, men mod til at være sig selv og bringe sine egne styrker og evner fuldt ud i spil – også når det betyder, at man står alene for en stund eller der er risiko for at fejle.

Om du har du mistet gnisten i dit arbejde, aldrig haft den eller er stødt på forhindringer på arbejde eller i realiseringen af et projekt, kan jeg hjælpe dig med at:

  • finde dine styrker (dit fundament)
  • give plads til din passion og det, der interesserer dig (din drivkraft)
  • blive bevidst om din intention (dit mål)
  • kvitte “the disease to please” (din integritet)
  • give slip på de historier du fortæller dig selv, som ikke tjener dig (din indre ro)
  • kommunikere klart (din ærlighed)
  • undgå at frygt holder dig tilbage fra at handle (dit mod).

Karriereudvikling

En samtale om karriereudvikling tager udgangspunkt i de områder, der interesserer dig, og i de livserfaringer, du allerede har gjort dig (og du har mange flere, end du lige tror!). De rummer nemlig den indsigt og styrke, du har brug for til at træde nye veje. Jeg hjælper dig med at se, hvordan kombinationen af dine interesser, kompetencer og evner er af stor værdi for den rette arbejdsgiver, og med at opdage de muligheder, der opstår.

Stress og trivsel

I forhold til at håndtere de udfordringer, der stresser dig, tager vi udgangspunkt i de konkrete situationer, hvor du oplever mest ubehag. Jeg hjælper dig med at identificere de følelser, tanker og handlemåder, der er årsag til dine frustrationer og problemer. Du lærer samtidig at bruge en række konkrete og simple værktøjer, der gør dig i stand til at rumme dine tanker og følelser, så du ikke længere er styret af dem.

Følelser er guld værd, når du lærer at bruge dem bevidst. Her bliver vrede til evnen til at stå fast i stedet for aggression, frygt til god dømmekraft i stedet for flugt og sorg til evnen til at føle dybt uden at miste fodfæstet. Kort sagt – du bliver i stand til at handle på nye måder, som ikke var mulige før.

Og dét skaber reel forandring!

Rådgivning & Coaching via Skype eller ved personligt møde

Du kan vælge mellem rådgivning og coaching via skype eller ved personligt møde.

Rådgivning og coaching ved personligt møde finder sted på Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.

"I løbet af fire sessioner med Annette blev jeg i stand til at prissætte mit arbejde i forhold til den værdi, det skaber. Desuden fik jeg tilgang til en skærpet tilstedeværelse i mit arbejde og i livet iøvrigt, ved at komme fra mit hoved ned i kroppen."

Berte Fischer-Hansen
Filminstruktør
"Annette bad mig gøre det allerværste: at gå ind i de mest smertefulde følelser og blive i dem... det var forfærdeligt og skræmmende. Men på en mærkelig måde blev jeg gladere og stærkere af at se mine fejl og sårbarhed i øjnene – samtalerne med Annette gav mig styrken til at springe ud i det liv, jeg havde gået og drømt om alt for længe."
Catrine Werchmeister
Forfatter, sproglærer, kommende ingeniør

It is not because things are difficult that we do not dare,
it is because we do not dare that they are difficult.

— Seneca